Płatności online

Wybierz rodzaj sprawy:

Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w innym mieście
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Słupsku (przerejestrowanie bez zmiany tablic)
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja tymczasowa (np. na badania techniczne, przewóz z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania na terenie RP, w celu dokonania naprawy pojazdu)
Rejestracja tymczasowa w celu wywozu pojazdu za granicę
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Rejestracja pojazdu + tablice indywidualne
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy + tablice indywidualne
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Wymiana dowodu rejestracyjnego (np. brak miejsca na wpisanie terminu badań technicznych)/Wtórnik dowodu rejestracyjnego
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - samochód osobowy lub ciężarowy
Wydanie prawa jazdy
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
Opłata skarbowa z tytułu wydawanych zaswiadczeń
Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności
Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów (pozwolenie wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą)
Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów
Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów (pozwolenie wydane w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców)
Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów
Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów
Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (pozwolenie wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą)
Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (pozwolenie wydane w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców)
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości za pozwolenie wydane w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
Opłata skarbowa za zezwolenie na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Za pozwolenie wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
Opłata za zaświadczenie
Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane:
Przyjęcie zgłoszenia dot. przebudowy sieci, o których mowa w atr.29 ust. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - udostępnianie danych zasobu
Udzielenie licencji taxi na okres:
Zmiana danych w licencji taxi w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja:
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Zmiana licencji w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy. Licencja udzielona na okres:
Wydanie wtórnika licencji w pozostałych przypadkach. Licencja udzielona na okres:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona
Przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona:
PLN

Podaj Twoje dane:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:


Chcę, aby usługa została zrealizowana niezwłocznie i wiem, że nie otrzymam zwrotu poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy.
0,00 PLN
1.00 PLN
1.00 PLN